Radioboeken - Nieuws /
u bent hier: home/recensies/Een uiterst gevaarlijk boek…

Recensies

05.11.2009

Een uiterst gevaarlijk boek

Recensie van Radioboek #56, 'Tango met geit' van Rodaan (Al Galidi)
Door Aurélie Tillekaerts

'Familie kan een gevaarlijke ziekte zijn. Ongeneselijk. Je krijgt het in je kinderjaren en het blijft bij je tot je op je sterfbed ligt.'

De warme stem van Al Galidi windt er zeker geen doekjes om. Het 56e Radioboek begint met de familie als dominante factor bij het opgroeien. Het wijst familie met de vinger. Familie als oorzaak van. Het lijken mensen te zijn die gekozen hebben jou te creëren zonder je te vragen of je het wel ziet zitten om hun levenswijze, huidskleur, ideeën, religie en stempatroon over te nemen. Of je wel zin hebt om verwaarloosd te worden of overbeschermd te zijn. Of je nota bene wel van hen kan en wilt houden.

Tango met geit volgt de ' producten' van de familie Koopman: de broers Frank en Ben, opgegroeid in een verantwoord en gecultiveerd nest met Mozart en Matisse als speelkameraadjes. Vanaf de zwangerschap, het prilste ontstaan, worden Frank en Ben geconditioneerd door hun omgeving. Langzaam wordt een web van regeltjes en etiquette rond hen geweven tot ze op hun achttiende wakker worden in een gouden kooi.

Zonder het te beseffen vertoeven Frank en Ben in een cocon waar mensen helemaal niet van vlees en bloed zijn, maar eerder abstracte ideeën samengesteld uit muzieknoten en verf.  De dramatische aliënatie van Frank geeft in het verhaal de aanleiding tot het buitengewone volwassen leven van Ben. Maar is het wel een buitengewoon leven of wil Al Galidi ons op een zijspoor brengen?

Het Radioboek voert je mee in een wereld van schijn en perfectie die uitmondt in een pijnlijke vervreemding. Ben is nergens thuis, een toestand die Rodaan Al Galidi overigens zelf getuigt te ervaren. Gaat het over kinderen die geboren worden in het verkeerde nest, in het verkeerde land?

De verstikkende eenzaamheid van het personage moet even wijken voor de vriendschap met een geit. Een geit. Bestaat er voor ons een banaler dier waarvan de naam bovendien als scheldwoord geldt? Het is anders wel een dier dat oprecht geniet van het gezelschap, de aandacht en het stemgeluid van Ben die zich eindelijk zichzelf gaat voelen, normaal.

Onverdraagzaamheid en racisme zijn subtiel aanwezig in de eenzaamheid van Ben die geen soelaas vindt bij mensen en hun lege conversaties in zijn noordelijk land. Al Galidi schets een maatschappij die de mens van zichzelf vervreemdt, waardoor hij zich gaat schamen voor zijn lichaam en zich te pletter werkt aan een carrière om 's avonds neer te ploffen in een stoffige zetel in een leeg huis. Waarom? Omdat we hier zo opgevoed worden.

Dit Radioboek zindert lang na met een weemoedig kantje en een soort van schuldgevoel. Tenslotte kan elke blik, elk woord, elke actie die uitgevoerd wordt of net niet  een monumentale impact hebben op elke mens én dier rondom ons. Hoeveel mensen heb je al op armlengte gehouden omdat ze een beetje verlegen zijn of te verschillend lijken?

Waarschuwing: uiterst gevaarlijk boek . Voor je het weet spring je in de weide om een geit ten huwelijk te vragen.Vlaams Nederlands Huis de Buren Radio Nederland Wereldomroep Klara VPRO